Premies
Wie werkzaamheden en beheersmaatregelen wil uitvoeren die noodzakelijk zijn voor het behoud of de herwaardering van de erfgoedkenmerken van het beschermd onroerend erfgoed, kan hiervoor beroep doen op een premie van van de Vlaamse overheid. Er zijn twee soorten premies : de erfgoedpremie en de onderzoekspremie

Erfgoedlening
Sinds september 2017 kan je voor de uitvoering van renovatie-, restauratie- of herbestemmingswerken een erfgoedlening aangaan. Deze erfgoedlening met lage intrestvoet (1 procent in 2017) kan zowel aangevraagd worden voor werken aan beschermd onroerend erfgoed als aan gebouwen opgenomen in de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed

Fiscale voordelen

  • Vermindering personenbelasting 

Voer je restauratie- en onderhoudswerken uit aan een beschermde gebouw? Dan komt een deel van je uitgaven in aanmerking voor belastingvermindering. Een aantal voorwaarden zijn hier aan verbonden. Zo mag het gebouw niet verhuurd worden en moet het resultaat van de werken zichtbaar zijn voor het publiek. Ook geldt dat de werken moeten opgesomd zijn in volgende richtlijn.

  • Vermindering kooprecht en schenkingsbelasting 

Heb je een beschermd monument aangekocht, dan kom je in aanmerking voor een verminderd tarief van de verkooprechten. Je kan van deze gunstmaatregel genieten indien je bereidt bent je financiële voordeel te investeren in je net aangekochte beschermde woning.

Ben via een schenking eigenaar geworden van een beschermd goed, dan heb je eveneens recht op een vermindering van de Vlaamse schenkbelasting. Ook hier geldt dat je het financiële voordeel moet investeren in de beschermde woning.


Meer weten?
De Vlaamse overheid heeft de verschillende vormen van  financiële ondersteuning en fiscale voordelen die zij aanbieden gebundeld in één brochure. Deze brochure kan je hier raadplegen.


Lees ook: