Ben je zelf eigenaar van een historische villa of waardevolle hoeve? Misschien huur je wel een bijzondere woning? Hoe je moet omgaan met onroerend erfgoed is niet altijd vanzelfsprekend. Vaak wordt er van een eigenaar, huurder, erfpachter, vruchtgebruiker, …  verwacht dat hij of zij handelt als een goede huisvader. Maar hoe doe je dat precies?

“Beter voorkomen dan genezen”

Regelmatig en preventief onderhoud vormt de basis van een goed beheer. Het laat je  toe snel in te grijpen en (verdere) schade te voorkomen. Sta je liever niet zelf op je dak of ben je niet vertrouwd met verschillende soorten materialen en hun schadebeelden, dan kan je voor de inspecties van je gebouw beroep op de diensten van Monumentenwacht Vlaanderen vzw. Voor meer informatie kan je terecht op hun website. Neem zeker een kijkje bij de rubriek publicaties waar heel wat onderhoudsbrochures kunnen geraadpleegd worden.

Beschermd erfgoed

Woon je in een beschermde woning of maakt je woning deel uit van een beschermd dorpsgezicht? Dan ben je ‘verplicht’ het pand in een goede staat te behouden en de nodige instands- en onderhoudswerken uit te voeren. Men noemt dit het actief behoudbeginsel. Daarnaast is er ook een passief behoudbeginsel. Dit wil zeggen dat het verboden is beschermde goederen te ontsieren of te beschadigen of zaken uit te voeren die de erfgoedwaarde van het goed zouden kunnen aantasten. Plan je renovatie of restauratiewerken aan een beschermd pand, dan is de toelating van het agentschap Onroerend Erfgoed vereist.

Lees verder :

Voor het beheer van archeologische erfgoed, zie ook :