EEN PLAATS WAAR ERFGOED IN HERINNERING GEBRACHT WORDT

Tramstatie Ichtegem

Op de plaats waar de vroegere tramstatie van Ichtegem was gelegen, prijkt vandaag een monument ter nagedachtenis van de voormalige tramstatie. Het monument is echter méér dan een herinneringsmonument (of een ‘beeld ter aandenken van’). Het is tevens de plaats waarrond de inwoners van de wijk “De Tramstatie” zich letterlijk en figuurlijk verenigen. Om het erfgoed van de tramstatiewijk niet verloren te laten gaan en om de verbondenheid tussen de plaatselijke bevolking te bewaren, werd een buurtcomité opgericht. De tramstatie zorgde vroeger immers voor de nodige handel en ook voor een goede verstandhouding tussen de inwoners onderling. Het comité heeft dan ook als doel de menselijke contacten tussen de inwoners van de wijk “De Tramstatie” te Ichtegem te bevorderen en de belangen van de wijk te behartigen door middel van het organiseren van culturele, sociale, sportieve en recreatieve activiteiten”.

Heel wat activiteiten worden door hen georganiseerd, waaronder de jaarlijkse wijkfeesten. Tijdens deze feesten staat het monument van de tramstatie centraal. Bij aanvang van ieder nieuw seizoen wordt het monument door de plaatselijke bewoners “gedraaid”. Deze draaiing staat symbool voor de dynamiek die er in de buurt leeft en gaat dan ook telkens met de nodige luister gepaard.