In 2017 onderwierp de Vlaamse Regering het Onroerenderfgoeddecreet aan een grondige evaluatie. Deze evaluatie resulteerde in de conceptnota “Aanpassing Onroerenderfgoeddecreet naar aanleiding van de ex-post evaluatie”. Een aantal door te voeren wijzigingen werden hierin voorgesteld. Op basis hiervan werkte de minister een voorontwerp van een wijzigingsdecreet uit dat na een definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering op 30 maart 2018, goedgekeurd werd door het Vlaams Parlement op 4 juli 2018.

Afgezien van een aantal wijzigingen die meteen in voege gaan, vragen de meeste wijzigingen om een  aanpassing van het Onroerenderfgoedbesluit. De procedure hiervoor is momenteel lopend.

Meer info