In een notendop

André Van Poucke

(Oudenburg)

Heemkundige-genealoog (en kunstschilder)

De vijf vragen

Favoriete erfgoedplaats in de buurt

- Abdij Ten Putte in Gistel -

"Voor de rust en schoonheid van het domein en de sfeer aldaar" 

 

Favoriete stilteplaats in de buurt

- Roksemput in Oudenburg -

"Voor de natuur : kijken en luisteren. Foto's maken en soms een boek lezen"

 

Het monument dat je stiekem zelf wil bezitten

- Een retabel -

"Ik heb grote bewondering voor houtsnijwerk, speciaal retabels. 't Zijn precies stripverhalen maar dan op hoog niveau"

 

Mooiste herinnering aan een monument, een landschap of een archeologische vondst

- Archeocentrum Velzeke -

 

Een wereld zonder erfgoed is.... (in één woord)

- saai -

Een blik op....

de Abdij Ten Putte van Gistel

De bouw van een benedictinessenabdij Ten Putte is te situeren tussen 1137 en 1171. De abdijgebouwen zouden zijn opgericht op de plaats waar de Heilige Godelieve werd gewurgd. In 1581 trekken de Geuzen al plunderend doorheen de streek en laten de abdij vernield en in puin achter. De abdij zou jaren in ruïneuze toestand blijven bestaan: enkel de abdijkerk werd hersteld zij het slechts gedeeltelijk. Pas op het einde van 19de eeuw worden nieuwe neogotische kloostergebouwen - waaronder een kapel, pastorie en portierswoning - opgericht onder leiding van Jean-Baptiste de Béthune. De Béthune zorgt er tevens voor dat de waterput uit 1634 in het complex geïntegreerd wordt. 

In de twintigste eeuw krijgt de abdij tot slot haar huidig uitzicht. Tussen 1934 en 1952 ziet men de westelijke en zuidelijke vleugel opgericht worden alsook een nieuw zusterkoor. Iets later herbouwt men nog de voorgevel en vergroot men de abdijkerk. Het zusterkoor wordt omgevormd tot een devotiekapel. Het Godelievemuseum richt men in 1987 op. Nadien volgt nog de bouw van een moderne ontvangst- en bezinningsruimte op de plaats van de abdijhoeve die in 1990 wordt afgebroken. 

In 1977 kregen de 14de-eeuwse toren, de 17de-eeuwse mirakelput en de 16de-eeuwse kapel van de abdij een bescherming als monument. De omgeving van de abdij werd in datzelfde jaar beschermd als dorpsgezicht. Dit dorpsgezicht werd uitgebreid op 19 december 1980.

Meer weten?

Kom je graag meer te weten over de Abdij Ten Putte in Gistel? Op de website Godelieve van Gistel kom je er meer over te weten. 

Neem zeker ook een kijkje op de online inventaris van het Agentschap Onroerend Erfgoed!  

IN BEELD - De Abdij Ten Putte