Vlaanderen telt momenteel 22 erkende onroerenderfgoedgemeenten en 30 erkende IOED’s. Onderstaande infografiek vat onze werking beknopt samen. Voor meer informatie kan je terecht in de  uitgebreide folder.