De basispremie bedraagt 40 % van de aanvaarde kostenraming, exclusief btw.

In een aantal gevallen is het verkrijgen van een verhoogde premie van 60 % mogelijk. Voor deze verhoogde premie komen volgende goederen in aanmerking :

  • ZEN-erfgoed
  • Monumenten die bestemd zijn voor een erkende eredienst. In dat geval dienen zij wel over een actueel kerkenbeleidsplan te beschikken
  • Gebouwen in eigendom van een lokale overheid (gemeente, OCMW, …) die een publieksfunctie hebben
  • Onderwijsgebouwen
  • Open erfgoed of erfgoed dat ontwikkeld wordt tot open erfgoed
  • Opengestelde maalvaardige molens

Wie evenwel kan aantonen dat hij of zij zich de voorbije jaren heeft ingezet op een goed beheer, zal in aanmerking komen voor een aanvullende premie van 10%.

Specifiek voor ontsluitingswerken aan open erfgoed kan een premie van 20 % bekomen worden.