Een erfgoedpremie kan kort omschreven worden als een financiële steun voor het uitvoeren van werken aan beschermd onroerend erfgoed. Een voorwaarde is wel dat de geplande werken het behoud of de herwaardering van de erfgoedkenmerken en -elementen tot doel hebben.


Lees ook :