De standaardprocedure versus de erfgoedpremie na thematische oproep

Om een erfgoedpremie aan te vragen, kunnen twee procedures gevolgd worden.

Enerzijds is er de eenvoudige standaardprocedure. Via deze procedure kan je sneller starten met de werken. De behandeltijd bedraagt immers 120 dagen. De standaardprocedure richt zich dan ook vooral naar (periodieke) onderhoudswerken, beheerswerken en kleine totaalprojecten.

Voor de berekening van de premie kan maximaal 250.000 euro van de aanvaarde kostenraming in aanmerking genomen. De btw is daarbij niet betoelaagbaar en kan niet worden meegenomen in de berekening van de premie.

Jaarlijks kan je maximaal één maal een standaardpremie aanvragen per bescherming (niet per premienemer!). Tevens mag het totaalbedrag van je premiedossiers - verspreid over vijf jaar - maximaal 500.000 euro bedragen.

Daarnaast is er ook een erfgoedpremie na oproep die voornamelijk grote restauratiewerken en herbestemmingsprojecten op het oog heeft. Via deze procedure is geen maximumbedrag vastgelegd en kan je een hogere premie krijgen. Uiterlijk 1 oktober van elk jaar lanceert de minister hierbij één of meerdere oproepen, waarbij een thema wordt vastgelegd. Een jury beoordeelt de ingediende oproepen en selecteert de projecten die een erfgoedpremie toebedeeld krijgen.

Let wel, binnen de huidige regelgeving is er in vele gevallen nog een goedgekeurd beheersplan nodig vooraleer je een erfgoedpremie aanvragen.

 

 

 

Wijziging premieregels

De erfgoedpremie via de bijzondere procedure of voor een meerjarenovereenkomst kan niet langer aangevraagd worden. De procedure hiervoor werd geschorst.