De eenvoudige standaardprocedure versus de bijzondere procedure

Om een erfgoedpremie aan te vragen, kunnen twee procedures gevolgd worden.
Enerzijds is er de eenvoudige standaardprocedure. Via deze procedure kan je sneller starten met de werken. Administratief gezien is deze procedure eenvoudiger aan te vragen en ook de behandeltijd is korter.

Voor de berekening van de premie wordt maximaal 25.000 euro van de aanvaarde kostenraming in aanmerking genomen, inclusief btw. De standaardprocedure richt zich dan ook vooral naar (periodieke) onderhoudswerken en beperkte beheersmaatregelen.

Jaarlijks kan je maximaal één maal een standaardpremie aanvragen voor elk van de onderstaande categorieën:

  • Beheersmaatregelen of werkzaamheden aan het exterieur (Uitzondering: Voor beschermde cultuurhistorische landschappen of erfgoedlandschappen kan je in dit geval twee standaardpremies aanvragen)
  • Beheersmaatregelen of werkzaamheden aan het interieur van een beschermd monument (gericht op de waardevolle interieurelementen en de cultuurgoederen die er integrerend deel van uitmaken)
  • Ontsluitingswerken bij open erfgoed die de inhoudelijke of fysieke ontsluiting van het goed trachten te verbeteren.

Daarnaast is er ook een bijzondere procedure die voornamelijk grote restauratiewerken op het oog heeft. Via deze procedure is geen maximumbedrag vastgelegd en kan je een hogere premie krijgen. De doorlooptijd is daarentegen wel aanzienlijk langer.

Let wel, binnen de huidige regelgeving is er in vele gevallen nog een goedgekeurd beheersplan nodig vooraleer je een erfgoedpremie aanvragen.