Een beheersplan is een document waarin je een opsomming geeft van alle werken, maatregelen en handelingen die de waarden en kenmerken van het erfgoed in stand houden, verbeteren of herstellen. Het formuleert tevens een lange termijnvisie en bepaalt de beheersdoelstellingen van het erfgoed. De geldigheidsduur van een beheersplan is 20 jaar.

Wie over een goedgekeurd beheersplan beschikt, hoeft niet langer een afzonderlijke toelating aan te vragen voor werken die in het beheersplan worden vrijgesteld. Bovendien kan een voorrangsregeling bekomen worden bij het toekennen van een erfgoedpremie.

In sommige gevallen is het opmaken van een beheersplan zelfs een vereiste vooraleer je een erfgoedpremie kan aanvragen. Dit is onder meer het geval :

  • bij beheersmaatregelen of werkzaamheden aan goederen gelegen in beschermde stads- en dorpsgezichten, cultuurhistorische landschapen, erfgoedlandschappen of archeologische sites
  • bij projecten aan beschermde monumenten waarin verschillende gespecialiseerde werkzaamheden gecombineerd worden
  • bij projecten waarbij cultuurgoederen betrokken zijn die niet zijn opgenomen in het beschermingsbesluit
  • bij beheersmaatregelen of werkzaamheden aan een orgel dat na WO I  gebouwd is en dat niet is opgenomen in het beschermingsbesluit van het gebouw waarin het ondergebracht is
  • voor een verhoogde erfgoedpremie van 60% of 80%