Hoe we met monumenten, stads- en dorpsgezichten, landschappen en archeologie omgaan, wordt bepaald door het decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroerenderfgoeddecreet), dat verder werd uitgewerkt in het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 betreffende de uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 (Onroerenderfgoedbesluit). Deze overkoepelende regelgeving is sinds 1 januari 2015 in voege.

Een diepgaande evaluatie van het onroerenderfgoeddecreet werd in 2017 door de Vlaamse Regering doorgevoerd en resulteerde in een aanpassing van zowel het onroerenderfgoeddecreet als -besluit. Deze aanpassingen gingen op 1 januari 2019 in voege.


 

Lees verder :