In het voorjaar van 2021 startten Regionaal Landschap Houtland en de Intergemeentelijke Onroerende Erfgoed Diensten Raakvlak en Polderrand een grootschalig PDPO-project waarbij bomen en struiken met erfgoedwaarde in 10 steden en gemeenten, waaronder Torhout, in kaart worden gebracht.
Het gaat om markante bomen en struiken die iets kunnen vertellen over de geschiedenis en over de oude gebruiken van onze streek. Voorbeelden in het Houtland zijn vrijheidsbomen, welkomstlindes, hoogstamboomgaarden, kapelbomen, (gevlochten) hagen als erfafsluiting,… De inventaris zal de basis vormen voor het gemeentelijk beleid inzake behoud, herstel en beheer van dit levend patrimonium.

Help jij ons mee?

Om de inventaris tot stand te brengen willen we een beroep doen op vrijwilligers. Heb je interesse voor erfgoed en natuur? Kom ons dan helpen!

Er is geen voorkennis vereist. Het Regionaal Landschap Houtland voorziet een opleiding met aansluitend een workshop op het terrein (naargelang de coronamaatregelen het toelaten) om je op weg te helpen.

Interesse? 

Stuur Gilles een mailtje met jouw naam en stad/gemeente naar Gilles.Paelinck@west-vlaanderen.be of bel naar 050 40 70 91 of 0492 43 80 67.

Financiële steun

Het project Houtig Erfgoed wordt gerealiseerd met steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Meer info op www.vlaanderen.be/pdpo