Wanneer de uitvoering van voorafgaand onderzoek van beschermde goederen noodzakelijk is, kan je een onderzoekspremie aanvragen. Dit kan zijn voor :

  • historisch (-archivalisch), bouwtechnisch en materiaaltechnisch onderzoek, stabiliteits-technisch voorafgaand onderzoek of archeologisch vooronderzoek met of zonder ingreep in de bodem
  • voorafgaand onderzoek naar de kwaliteit van houtige beplanting met erfgoedwaarde en de groeiplaats ervan, met inbegrip van de analyse van de impact van geplande werken
  • bestemmings- en herbestemmingsonderzoek
  • een energieaudit voor een beschermd monument

Per kalenderjaar mag je binnen elk van deze categorieën één onderzoekspremie aanvragen:

Een onderzoekspremie bedraagt 80% van de aanvaarde kostenraming (excl. btw), met een maximum van 25 000 EUR.

Opgelet : Voor de opmaak van een beheersplan kan je niet langer een onderzoekspremie aanvragen.