Nieuws

Vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed van de provincie West-Vlaanderen

OPENBAAR ONDERZOEK - 01/04/2023 tot en met 30/05/2023 Het agentschap Onroerend Erfgoed organiseert een openbaar onderzoek over de vast te stellen inventaris van het bouwkundig erfgoed van de provincie West-Vlaanderen. Het vaststellingsdossier, met een volledig overzicht van het bouwkundig erfgoed dat voorligt tijdens het openbaar onderzoek, is raadpleegbaar op deze webpagina: https://openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be/vaststelling-west-vlaanderen. Beschik je zelf … Continue reading Vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed van de provincie West-Vlaanderen

Gif mo Goaze!

80 km archeologie dwars door West-Vlaanderen Ter voorbereiding van de aanleg van een nieuwe Fluxys-aardgasleiding werd in 2014-2016 een traject van maar liefst 80 km archeologisch onderzocht, van Alveringem tot Maldegem. Een volledige doorsnede van de provincie West-Vlaanderen! Meer dan 200 nieuwe archeologische vindplaatsen werden hierbij aangetroffen. Het onderzoek leverde niet alleen tal van prachtige vondsten op van … Continue reading Gif mo Goaze!

Zomeren 2022 – houtig erfgoed staat voor je klaar

Maak kennis met het houtig erfgoed In het voorjaar van 2021 startten het toenmalige Regionaal Landschap Houtland en de Intergemeentelijke Onroerende Erfgoed Diensten Raakvlak en Polderrand een grootschalig PDPO-project waarbij bomen en struiken met erfgoedwaarde in 10 gemeenten in kaart worden gebracht. Het betreft markante bomen en struiken die iets kunnen vertellen over de geschiedenis … Continue reading Zomeren 2022 – houtig erfgoed staat voor je klaar