Nieuws

Hoe maakt u het?

Op zondag 28 april is het weer zover! Erfgoeddag is dan aan zijn 19e editie toe. Dit jaar staat erfgoeddag in het teken van het thema 'vakmanschap'. De focus ligt op het cultureel erfgoed van en over vakmanschap, meesterschap, leren en maken in Vlaanderen. Ook in onze regio kan je die dag heel wat bezoeken! … Continue reading Hoe maakt u het?

Wijziging aan het onroerenderfgoeddecreet

In 2017 onderwierp de Vlaamse Regering het Onroerenderfgoeddecreet aan een grondige evaluatie. Deze evaluatie resulteerde in de conceptnota “Aanpassing Onroerenderfgoeddecreet naar aanleiding van de ex-post evaluatie”. Een aantal door te voeren wijzigingen werden hierin voorgesteld. Op basis hiervan werkte de minister een voorontwerp van een wijzigingsdecreet uit dat na een definitieve goedkeuring door de Vlaamse … Continue reading Wijziging aan het onroerenderfgoeddecreet

Ontdek de geschiedenis van landschap en bodem – Lezingenreeks

De IOED Polderrand organiseert in november en december een lezingenreeks rond de landschapsgeschiedenis van de regio. Archeoloog en cultuurhistoricus Antoon Naert vertelt ons drie avonden na elkaar meer over de ontwikkeling van het landschap, over de ontwikkeling van het wegennetwerk en over het landschappelijke erfgoed. Over kustpolders en zandstreek (19 november 2018) Hoe heeft het landschap … Continue reading Ontdek de geschiedenis van landschap en bodem – Lezingenreeks