Nieuws

Al een Herita-projectrekening overwogen voor uw aanvullende financiering?

Erfgoedorganisatie Herita vzw organiseert niet enkel de jaarlijkse Open Monumentendag, maar is er ook om de sector te ondersteunen. Omdat heel wat erfgoedzorgers op zoek zijn naar bijkomende financiële middelen om erfgoedprojecten te kunnen realiseren, ontwikkelde Herita samen met FOD Financiën een interessant financieringsmodel, waarbij donateurs 45% van hun bijdrage fiscaal kunnen recupereren. Onderstaande links … Continue reading Al een Herita-projectrekening overwogen voor uw aanvullende financiering?

Gezocht: projectmedewerker Houtig Erfgoed

Regionaal Landschap Houtland is op zoek naar een (m/v): TIJDELIJKE PROJECTMEDEWERKER ‘Houtig Erfgoed’ Het Regionaal Landschap Houtland vzw en de Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddiensten Raakvlak en Polderrand werkten samen een projectvoorstel uit in i.h.k.v. PDPO Omgevingskwaliteit. De belangrijkste doelstelling van het project is het actief betrekken van burgers bij de inventarisatie en de opmaak van beheerplannen van houtig erfgoed. Het … Continue reading Gezocht: projectmedewerker Houtig Erfgoed

Groen erfgoed in de kijker

Erfgoedavond 16 oktober 2020 De Klokkenput - Bruggestraat 104A Eernegem. Deuren open vanaf 19.30u. Start lezing ca.19.45u-20.00u. Sinds de jaren ’60 is het landschap rondom ons ingrijpend veranderd. Transport en mobiliteit, verstedelijking en andere economische ontwikkelingen hebben een grote impact gehad op het traditionele landschap, met een verlies aan landschappelijke diversiteit, het landschappelijk karakter en de … Continue reading Groen erfgoed in de kijker