De hoeve Watervliet in de gemeente Kortemark werd definitief beschermd als monument omwille van de historische, culturele, ruimtelijk-structurerende, architecturale en archeologische waarde.

De geschiedenis van de site Watervliet gaat terug tot de late middeleeuwen, toen ze door Handzaamse familie van den Berghe werd gesticht. Aanvankelijk betrof het een enkelvoudige omwalde site. In de 17de of 18de eeuw werd deze verrijkt met een omwalling rond het huis. Ondanks de vernietigingen van de Eerste Wereldoorlog is de structuur van de walgrachten bewaard gebleven.

Meer informatie over de hoeve en de grachtrestanten vind je hier.