Vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed van de provincie West-Vlaanderen

OPENBAAR ONDERZOEK - 01/04/2023 tot en met 30/05/2023 Het agentschap Onroerend Erfgoed organiseert een openbaar onderzoek over de vast te stellen inventaris van het bouwkundig erfgoed van de provincie West-Vlaanderen. Het vaststellingsdossier, met een volledig overzicht van het bouwkundig erfgoed dat voorligt tijdens het openbaar onderzoek, is raadpleegbaar op deze webpagina: https://openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be/vaststelling-west-vlaanderen. Beschik je zelf … Continue reading Vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed van de provincie West-Vlaanderen

Gif mo Goaze!

80 km archeologie dwars door West-Vlaanderen Ter voorbereiding van de aanleg van een nieuwe Fluxys-aardgasleiding werd in 2014-2016 een traject van maar liefst 80 km archeologisch onderzocht, van Alveringem tot Maldegem. Een volledige doorsnede van de provincie West-Vlaanderen! Meer dan 200 nieuwe archeologische vindplaatsen werden hierbij aangetroffen. Het onderzoek leverde niet alleen tal van prachtige vondsten op van … Continue reading Gif mo Goaze!