Erfgoeddag 2020 uitgesteld

Erfgoeddag 2020 kan niet doorgaan omwille van het Coronavirus. De risico’s voor de gezondheid van de organisatoren en bezoekers zijn te groot. Het voorziene thema van dit jaar,  'De Nacht',  wordt in 2021  hernemen. Zo kunnen de voorbereidende inspanningen renderen. Onderwijs zou de rode draad vormen doorheen Erfgoeddag 2021. Dat thema wordt verschoven naar 2022.

Wijziging aan het onroerenderfgoeddecreet

In 2017 onderwierp de Vlaamse Regering het Onroerenderfgoeddecreet aan een grondige evaluatie. Deze evaluatie resulteerde in de conceptnota “Aanpassing Onroerenderfgoeddecreet naar aanleiding van de ex-post evaluatie”. Een aantal door te voeren wijzigingen werden hierin voorgesteld. Op basis hiervan werkte de minister een voorontwerp van een wijzigingsdecreet uit dat na een definitieve goedkeuring door de Vlaamse … Continue reading Wijziging aan het onroerenderfgoeddecreet

Actualisatie inventaris bouwkundig erfgoed

Polderrand gaat deze zomer samen met een aantal jobstudenten de baan op. Doel is om de inventarissen van het bouwkundig erfgoed in de aangesloten gemeenten te actualiseren. De actualisatie betreft in eerste instantie het uitvoeren van een adrescontrole en een statuscontrole. We kijken met andere woorden of de adresgegevens nog steeds accuraat zijn. Daarnaast verifiëren … Continue reading Actualisatie inventaris bouwkundig erfgoed