Maak kennis met het houtig erfgoed

Zoektocht Gistel

Neem je fiets, ontdek en maak kans op één van de mooie prijzen.

Ga op pad!

Doe-boekje

Kom al spelenderwijs meer te weten over houtig erfgoed.

Ontdek

Kies je boom

Een initiatief van het Regionaal Landschap Houtland en Polders. Nomineer je favoriete boom!

Meer info

Vooruitblik OMD

De Ginter- en Polderrandgemeenten slaan de handen in elkaar en zetten houtig erfgoed in de kijker op Open Monumentendag.

Volledige programmatie

Een blik op het houtig erfgoed

In het voorjaar van 2021 startten het toenmalige Regionaal Landschap Houtland en de Intergemeentelijke Onroerende Erfgoed Diensten Raakvlak en Polderrand een grootschalig PDPO-project waarbij bomen en struiken met erfgoedwaarde in 10 gemeenten in kaart worden gebracht. Het betreft markante bomen en struiken die iets kunnen vertellen over de geschiedenis en de oude gebruiken van onze streek. Voorbeelden in het Houtland zijn vrijheidsbomen, welkomstlindes, hoogstamboomgaarden, kapelbomen, (gevlochten) hagen als erfafsluiting… De inventaris zal de basis vormen voor het gemeentelijk beleid inzake behoud, herstel en beheer van dit levend patrimonium.

Inventaris WVI

Een basisinventarisatie van het landschappelijk waardevol erfgoed in de Polderrandregio werd in 2019 uitgevoerd.

Lees meer