Polderrand gaat deze zomer samen met een aantal jobstudenten de baan op. Doel is om de inventarissen van het bouwkundig erfgoed in de aangesloten gemeenten te actualiseren. De actualisatie betreft in eerste instantie het uitvoeren van een adrescontrole en een statuscontrole. We kijken met andere woorden of de adresgegevens nog steeds accuraat zijn. Daarnaast verifiëren we of het pand bewaard gebleven of inmiddels verbouwd of gesloopt is. Een nieuwe foto wordt daarbij van elk pand genomen.