Erfgoeddag 2020 kan niet doorgaan omwille van het Coronavirus. De risico’s voor de gezondheid van de organisatoren en bezoekers zijn te groot.

Het voorziene thema van dit jaar,  ‘De Nacht’,  wordt in 2021  hernemen. Zo kunnen de voorbereidende inspanningen renderen.

Onderwijs zou de rode draad vormen doorheen Erfgoeddag 2021. Dat thema wordt verschoven naar 2022.