Erfgoedavond 16 oktober 2020

De Klokkenput – Bruggestraat 104A Eernegem. Deuren open vanaf 19.30u. Start lezing ca.19.45u-20.00u.

Sinds de jaren ’60 is het landschap rondom ons ingrijpend veranderd. Transport en mobiliteit, verstedelijking en andere economische ontwikkelingen hebben een grote impact gehad op het traditionele landschap, met een verlies aan landschappelijke diversiteit, het landschappelijk karakter en de gevoeligheid en betekenis van plaatsen als gevolg. Toch zijn er hier en daar nog traditionele landschapskernmerken afleesbaar en fraaie landschappen te bewonderen. In 2019 werd aan de WVI (West-Vlaamse Intercommunale) opdracht gegeven om de resterende groene landschapselementen door middel van veldwerk in kaart te brengen. Het resultaat van deze inventarisatie zal door Eric Cosyns, expert natuur, bos, landschap en groen bij de WVI aan u worden voorgesteld.

Aansluitend wordt ook het nieuwe deel in de reeks rond Ichtegem erfgoed officieel voorgesteld. Dit nummer, inmiddels het veertiende uit de reeks, is integraal gewijd aan Groen Erfgoed.


Deze lezing wordt u gratis aangeboden door Ginter en Polderrand.

Inschrijven is verplicht via : info@polderrand.be