Regionaal Landschap Houtland is op zoek naar een (m/v):

TIJDELIJKE PROJECTMEDEWERKER ‘Houtig Erfgoed’

Het Regionaal Landschap Houtland vzw en de Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddiensten Raakvlak en Polderrand werkten samen een projectvoorstel uit in i.h.k.v. PDPO Omgevingskwaliteit. De belangrijkste doelstelling van het project is het actief betrekken van burgers bij de inventarisatie en de opmaak van beheerplannen van houtig erfgoed. Het project zal in de komende twee en een half jaar in 10 gemeenten van het Houtland/Brugs Ommeland een vrijwilligerswerking rond de inventarisatie van houtig erfgoed opstarten.

We zoeken een projectmedewerker die de vrijwilligerswerkgroepen begeleidt, de resultaten stroomlijnt, de kwaliteit ervan garandeert, het databestand beheert, herstelprojecten organiseert , kennis deelt, draagvlak creëert en een structurele aanpak van houtig erfgoed op niveau van de gemeente uitwerkt.

Profiel:
Diploma bachelor landschapsarchitectuur of groenmanagement of gelijkwaardig door relevante ervaring. Affiniteit met het brede onroerend erfgoedveld strekt tot aanbeveling. Occasioneel avond-/weekendwerk. In bezit van rijbewijs B.

Aanbod:
Tijdelijk contract voor de duur van het project dat loopt tot 30/06/2023. Verloning volgens barema B. Extralegale voordelen zoals dubbel vakantiegeld,
eindejaarspremie, hospitalisatieverzekering, gunstig verlofstelsel.

Streefdatum van indiensttreding : februari 2021

Volledige functiebeschrijving: www.rlhoutland.be

Selectieprocedure:
Mail jouw CV + motivatiebrief naar rlhoutland@west-vlaanderen.be uiterlijk tegen 27/12/2020.
Na een voorselectie op basis van CV en motivatiebrief volgt er op 11 januari (voormiddag) een schriftelijke proef die je thuis met PC kan uitvoeren. Kandidaten die deze proef succesvol afleggen worden uitgenodigd op een sollicitatiegesprek op 25 januari (afhankelijk van de Corona-situatie verloopt dit al dan niet digitaal). Bij indiening van uw kandidatuur wordt je verzocht deze data vrij te houden voor een interview.