Voor grote restauratiewerken en investeringsprojecten aan of in beschermd onroerend erfgoed werkt de Vlaamse overheid voortaan met thematische oproepen om een erfgoedpremie aan te vragen. De oproepen werden in december 2020 aangekondigd en zijn nu ook effectief uitgetekend.

Deze nieuwe procedure om een erfgoedpremie voor grotere werken aan te vragen, bestaat uit twee rondes: een preselectieronde, waarbij een jury het conceptdossier in een vroeg stadium beoordeelt, en een definitieve indieningsronde, waarbij de geselecteerde kandidaten het eigenlijke premiedossier kunnen indienen. Na deze indiendatum behandelt het agentschap Onroerend Erfgoed deze dossiers binnen de vier maanden, waarna meteen de vastlegging van de premie volgt.

Duidelijke vaste indieningstermijnen

De indieningstermijnen zijn vast en keren jaarlijks terug. Uiterlijk op 1 oktober van elk jaar lanceert de minister voor onroerend erfgoed de oproepen. Na de lancering van de oproep, heb je tot 1 februari van het volgende jaar de tijd om een dossier in te dienen voor de preselectieronde. Een jury beoordeelt je dossier en geeft advies aan de minister. De minister beslist uiterlijk op 1 juni van datzelfde jaar welke dossiers geselecteerd zijn en verder uitgewerkt kunnen worden.

Met andere woorden: een duidelijke procedure met vaste data en een realistische termijn.

7 oproepen in 2021

Voor 2021 zijn er 7 thema’s en dus 7 oproepen.

Iedere oproep legt een ander inhoudelijk accent. Voor elke oproep is er een welbepaalde doelgroep, beschikbaar budget, set van deelnemingsvoorwaarden en beoordelingscriteria en een specifieke jurysamenstelling bepaald.

Normale oproepen:

Relance oproepen:

Uitzonderlijk versnelde procedure voor relance thema’s

Voor de relance thema’s is de doorlooptijd uitzonderlijk korter om in deze bijzondere tijden nog korter op de bal te spelen, nieuwe investeringen mogelijk te maken en zo zuurstof te geven aan de sector.

Daarom kunnen preselectiedossiers voor relance oproepen uitzonderlijk ingediend worden tot uiterlijk 1 november 2021. Een versnelde versie van de procedure zorgt dat de vastlegging van de premie nog in 2022 kan gebeuren.

Het digitaal aanvraagformulier om een preselectiedossier in te dienen, zal vanaf de tweede helft van augustus 2021 beschikbaar zijn via de website van het agentschap Onroerend Erfgoed.

Meer info: