Wijziging aan het onroerenderfgoeddecreet

In 2017 onderwierp de Vlaamse Regering het Onroerenderfgoeddecreet aan een grondige evaluatie. Deze evaluatie resulteerde in de conceptnota “Aanpassing Onroerenderfgoeddecreet naar aanleiding van de ex-post evaluatie”. Een aantal door te voeren wijzigingen werden hierin voorgesteld. Op basis hiervan werkte de minister een voorontwerp van een wijzigingsdecreet uit dat na een definitieve goedkeuring door de Vlaamse … Continue reading Wijziging aan het onroerenderfgoeddecreet

Actualisatie inventaris bouwkundig erfgoed

Polderrand gaat deze zomer samen met een aantal jobstudenten de baan op. Doel is om de inventarissen van het bouwkundig erfgoed in de aangesloten gemeenten te actualiseren. De actualisatie betreft in eerste instantie het uitvoeren van een adrescontrole en een statuscontrole. We kijken met andere woorden of de adresgegevens nog steeds accuraat zijn. Daarnaast verifiëren … Continue reading Actualisatie inventaris bouwkundig erfgoed

Hoeve Watervliet in Kortemark definitief beschermd

De hoeve Watervliet in de gemeente Kortemark werd definitief beschermd als monument omwille van de historische, culturele, ruimtelijk-structurerende, architecturale en archeologische waarde. De geschiedenis van de site Watervliet gaat terug tot de late middeleeuwen, toen ze door Handzaamse familie van den Berghe werd gesticht. Aanvankelijk betrof het een enkelvoudige omwalde site. In de 17de of 18de … Continue reading Hoeve Watervliet in Kortemark definitief beschermd