Polderrand langsheen trein- en tramsporen

Het jaar 2021 is door de Europese Unie uitgeroepen tot 'Jaar van het Spoor'

Een blik op het spoorwegerfgoed

Kort na de oprichting van België werden de eerste stappen gezet in de uitbouw van de zogenaamde 'IJzeren wegen'. Economische motieven en de wens naar meer mobiliteit speelden hierbij een belangrijke rol. Spoorlijnen werden in een sneltempo aangelegd en in 1843 bezat België al 556 km spoor. De ontwikkeling van de spoorwegen zorgde niet enkel voor de uitbouw van industrie, ze had ook een impact op de transformatie van de infrastructuur en het landschap. Ze zorgde er verder voor dat arbeiders uit onze regio massaal naar Noord-Frankrijk trokken om er te werken. Daarnaast speelden de spoorwegen een niet onmiskenbare rol tijdens de beide wereldoorlogen en lagen ze aan de basis van een heel eigen functionele architectuur die zijn weerslag vond in talrijke gelijkaardige stationnetjes en seinwachtershuisjes.

 

Ga op ontdekking

Gebruik de nieuwe Polderkrant als reisgids en ontdek de vele spoorwegrelicten in de regio

SPOORACTIVITEITEN DEZE ZOMER